Strona główna

e-rejestracja

galeria  |   kontakt

 

  Nasze Przychodnie
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne
Rehabilitacja Lecznicza
Nocna Opieka Medyczna
Programy Profilaktyczne
 
   

         
 
 
 
 

UWAGA! Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Od 1 października w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Informacje o nowych miejscach świadczeń można uzyskać pod specjalnie uruchomionym w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia numerem telefonu 663 431 140 w godz. 8.00-16.00, a od piątku, 29 września od godz. 16.00 do poniedziałku, 2 października do godz. 8.00 – całodobowo.

Więcej informacji na stronie NFZ

 

 

Nocna Opieka Medyczna

 

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzeba zachowania ciągłości leczenia.
 

Świadczenie te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 

Placówka POZ może sprawować tego rodzaju opiekę we własnym zakresie lub korzystać z usług innego podmiotu. Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.
 

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
 

 
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty

 

Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

 

   Od dnia 01.03.2011r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez świadczeniodawców wg poniższego wykazu:

 

ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
NA TERENIE MIASTA KIELCE.

 

 • KIELCE - obszar I (osiedla i ulice znajdujące się we wschodniej i centralnej części miasta pomiędzy ulicami: Radomska, Bp. Jaworskiego, Warszawska, Duża, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Prosta, Tarnowska, Popiełuszki, wzdłuż południowego stoku góry Telegraf, do granicy miasta. Granica obszaru biegnie osiami jezdni, z wyjątkiem ul Wojska Polskiego należącej w całości do obszaru IV).

  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO - KIELCE -KIELCE, ul. ŚW. LEONARDA 10 – Tel. 41 344 65 03
   
 • KIELCE - obszar II (osiedla i ulice znajdujące się w północnej części miasta pomiędzy ulicami: Radomska, Bp. Jaworskiego, Warszawska, IX Wieków (granica obszaru biegnie osiami jezdni), wzdłuż Silnicy do ul. Jesionowa, Łódzka, wzdłuż linii kolejowej Kielce – Warszawa do granic miasta).

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - "TRANSMED" - KIELCE -KIELCE, ul. ORLĄT LWOWSKICH 72K (Oś. NA Stoku) – Tel. 41 314 45 00
   
 • KIELCE - obszar III (osiedla i ulice znajdujące się w północno - zachodniej i centralnej części miasta pomiędzy: linią kolejową Kielce – Warszawa, ulicami Łódzką, Jesionowa, wzdłuż Silnicy, IX Wieków Kielc, Warszawska, Duża, Jana Pawła II, Ogrodowa, Żytnia, Grunwaldzka (granica biegnie osiami jezdni) i dalej ulica Starowiejska, Białogórska i Piekoszowska w całości do obszaru III)

  NZOZ "KRIO-MED" CENTRUM REHABILITACJI -KIELCE, ul. PADEREWSKIEGO 4B – Tel. 41 367 17 00
   
 • KIELCE - obszar IV (osiedla i ulice znajdujące się w południowo – zachodniej i centralnej części miasta - pomiędzy ulicą Piekoszowska, Białogórska i Starowiejska, Grunwaldzka, Żytnia, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Prosta, Tarnowska, Popiełuszki, wzdłuż południowego stoku góry Telegraf, do granicy miasta. Granica obszaru biegnie osiami jezdni, z wyjątkiem ul. Piekoszowska, Białogórska i Starowiejska należących w całości do obszaru III i ul. Wojska Polskiego należącej w całości do obszaru IV).

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - "CENTRUM" - KIELCE -
  KIELCE, ul. WOJSKA POLSKIEGO 5
  – Tel. 41 361 29 74

 

 

 

 

Dla pacjentów NZOZ Centrum poradnia dyżurująca funkcjonuje w przychodni na ulicy Wojska Polskiego  3/5

[zobacz na planie]

 

Telefon:  41-361-29-74

 

 
       
       
       
           
         

Nasze Przychodnie | Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnie Specjalistyczne | Rehabilitacja Lecznicza | Nocna Opieka Medyczna | Programy Profilaktyczne

Copyright © 2003-2010 NZOZ Centrum

webdesign - ZOZ SYSTEM